Zasady funkcjonowania maszyn wibracyjnych z napędem bezwładnościowym

Poniżej przedstawiono schematyczne rysunki powstawania różnego rodzaju charakterystyk pracy w zależności od położenia napędu bezwładnościowego w stosunku do środka ciężkości ( S ) maszyny, ilości napędów oraz kierunku ich obrotów przedstawia rys R 1 . W wszelkiego rodzaju przenośnikach wibracyjnych z reguły stosujemy drgania liniowe o ruchu posuwisto-zwrotnym. W tym wypadku kąt natarcia linii amplitudy […]

Rodzaje napędów stosowanych we współczesnej technice wibracyjnej

Aktualnie w technice wibracyjnej mają zastosowanie 3 podstawowe rodzaje napędów: bezwładnościowe, elektromagnetyczne i korbowe. Są aktualnie najczęściej stosowanym rodzajem napędów. Można nimi napędzać maszyny o ciężarze roboczym od kilkunastu kilogramów do 20 000 kilogramów. Ich częstotliwości robocze (bez zastosowania przemiennika prądowego) odpowiadają prędkościom obrotowym silników asynchronicznych. Silnik 2 biegunowy o teoretycznej liczbie obrotów 3 000 obr./min. – […]

II. 1 Transport wibracyjny, przenośniki wibracyjne

II. 1. A Ogólne informacje n/t transportu wibracyjnego. Podstawowe zasady funkcjonowania transportu wibracyjnego zostały pokrótce omówione powyżej w pkt. I – 1. Transport realizowany techniką wibracyjną ma szereg zalet, niestety ma również kilka ograniczeń w jego stosowaniu. Do zalet zaliczamy: Możliwość wykonania urządzenia ze stali czarnej, lub ze stali nierdzewnej (chemia, spożywka). Łatwość utrzymania korpusu […]

Praca napędów i wpływ wysokości warstwy materiału na prędkość transportową

II.1.D Praca napędów elektromagnetycznych ​ W związku z tym, że napędy elektromagnetyczne są napędami dwumasowymi działającymi w oparciu o III zasadę dynamiki Newtona, bardzo istotnym jest umiejętne dobranie napędu w stosunku do masy rynny i projektowanej wydajności przenośnika. Błąd w doborze napędu może spowodować nieosiągnięcie projektowanej wydajności urządzenia, lub niemożność jego dostrojenia. Napędy elektromagnetyczne są […]

Wpływ rodzaju wykładzin

II.1.H Rodzaje wykładzin przeciwściernych. W celu zabezpieczenia części urządzeń wibracyjnych mających kontakt z transportowanym materiałem o dużej abrazyjności, osłaniamy je wykładzinami przeciwściernymi (zwanymi dalej WPS). Wykładziny wykonane z właściwych materiałów mogą również ograniczyć oklejanie rynien transportowych materiałami lepkimi. Najczęściej stosowanymi WPS są wykładziny stalowe wykonane zazwyczaj ze stali o podwyższonej wytrzymałości na ścieranie ( 18G2A, […]

Przesiewacze liniowe i rotacyjne

Przesiewacz rotacyjny Przesiewacze o liniowej charakterystyce pracy bardzo często znajdują zastosowanie w branży spożywczej, chemicznej, przemyśle paszowym, przemyśle ceramicznym itp. W tych branżach przesiewanie głównie odbywa się na oczkach małych i średnich, tzn. od 0,1 mm do 30 mm. Ze względu na posiadany komponent transportowy, maszyny te mogą pracować w pewnych granicach we wszystkich pozycjach […]

Wpływ kąta natarcia napędu na prędkość materiału w maszynie wibracyjnej.

Przesiewacze o liniowej charakterystyce pracują najefektywniej w zakresie oczek od 0,1 mm do 30 mm. Maszyny te mogą pracować poziomo lub ze spadkiem. Przesiewacze odwadniające mogą pracować z wzniosem do 4°. Przesiewacze rotacyjne i eliptyczno-rotacyjne posiadają wypadkowy kąt podrzutu materiału bardziej stromy niż w maszynie liniowej. Komponent transportowy w tych maszynach jest mały i matematycznie […]

Technika wibracyjna w technologiach procesowych bazujących na materiałach sypkich.

Maszyny robocze bazujące na technologii wibracyjnej dzięki wielu zaletom są urządzeniami coraz częściej stosowanymi w realizacji procesów produkcyjnych, których częścią składową są materiały sypkie. Pojęcie materiałów sypkich ma tutaj bardzo szerokie znaczenie. Materiałami sypkimi są: mąka, cukier, sól, przyprawy kuchenne, wszelkiego rodzaju proszki, granulaty i materiały kawałkowe w chemii, węgiel, koks, kruszywa budowlane, gruz, rudy […]

Uszczelnienia w maszynach wibracyjnych

Manszety uszczelniające W sytuacji gdy stosujemy maszyny wibracyjne w wersji zamkniętej zalecane jest również uszczelnienie zasypu i wysypów na maszynach wibracyjnych. Do tego celu stosujemy manszety uszczelniające wykonane z gumy o bardzo dużej rozciągliwości. Najczęściej stosowany jest materiał na manszety firmy Trellex. Płachty te są gumą o grubości 2 mm i rozciągliwości ok. 300%. Manszety […]

Rodzaje maszyn i urządzeń funkcjonujących w oparciu o technikę wibracyjną.

Do najczęściej stosowanych w przemyśle maszyn pracujących w oparciu o technikę wibracyjną należą: Wszelkiego rodzaju przenośniki wibracyjne rynnowe i rurowe (Przenośniki na sprężynach prowadzących i przenośniki pionowe jako maszyny z dużymi problemami technicznymi i z wysokimi kosztami wytarzania pominiemy w tych rozważaniach, są to maszyny na obecną chwilę bardzo rzadko stosowane). Przenośniki wibracyjne mogą pracować […]