Praca napędów i wpływ wysokości warstwy materiału na prędkość transportową

II.1.D Praca napędów elektromagnetycznych

W związku z tym, że napędy elektromagnetyczne są napędami dwumasowymi działającymi w oparciu o III zasadę dynamiki Newtona, bardzo istotnym jest umiejętne dobranie napędu w stosunku do masy rynny i projektowanej wydajności przenośnika. Błąd w doborze napędu może spowodować nieosiągnięcie projektowanej wydajności urządzenia, lub niemożność jego dostrojenia. Napędy elektromagnetyczne są dostrajane ponadrezonasowo. Oznacza to, że kompletny przenośnik wibracyjny z zamontowanym napędem powinien posiadać częstotliwość własną wyższą od częstotliwości roboczej urządzenia.

Rozwiązanie to ma na celu wprowadzenie pewnego automatyzmu przy chwilowo przeciążanych urządzeniach. Polega to na tym że dodatkowa masa materiału symuluje przyrost masy urządzenia i tym samym częstotliwość własna układu zmniejsza się i tym samym zbliża do częstotliwości roboczej napędu. Zjawisko to powoduje zbliżanie się częstotliwości rezonansowej układu rynny z napędem do częstotliwości roboczej napędu, co powoduje chwilowy przyrost amplitudy i tym samym wydajności transportowej urządzenia, które w ten sposób samo pokonuje chwilowe przyrosty nadawy. W Polsce najczęściej stosuje się dwie częstotliwości robocze napędów elektromagnetycznych. Najczęściej spotykaną częstotliwością roboczą jest 50 Hz. Rzadziej stosowaną częstotliwością ze względu na wyższą cenę napędu i sterownika jest 25 Hz. Urządzenia z napędem 25 Hz przy porównywalnej wielkości z napędem 50 Hz, posiadają wyraźnie większą wydajność transportową, oraz niższy poziom hałasu. Doboru napędów magnetycznych dokonuje się w oparciu o specyficzne dla każdego producenta wykresy charakterystyki pracy poszczególnych napędów elektromagnetycznych z uwzględnieniem założeń projektowych przenośnika.

II.1.E Praca silników wibracyjnych

Urządzenia napędzane silnikami wibracyjnymi (grupa napędów bezwładnościowych) nie wymagają dostrajania pod kątem rezonansu własnego układu (maszyna-silnik). Siły odśrodkowe wywoływane przez wirujące masy niewyważone tych silników nadają maszynie wibracyjnej przyspieszenie, którego trajektoria ruchu w zależności od konfiguracji napędu może być liniowa, kołowa, eliptyczna lub mieszana. Częstotliwości robocze tych silników są powiązane z prędkościami obrotowymi silników asynchronicznych prądu zmiennego i wynoszą 50 Hz; 25 Hz; 16,6 Hz i 12,5 Hz. Maszyny napędzane silnikami wibracyjnymi o dużej częstotliwości posiadają małą amplitudę i niską wydajność transportową. Wraz ze zmniejszaniem częstotliwości wzrasta amplituda i wydajność transportowa tych urządzeń. Doboru wielkości silników wibracyjnych dokonuje się w oparciu o wykresy charakterystyki pracy poszczególnych silników poszczególnych producentów z uwzględnieniem założeń projektowych przenośnika.

II.1.G Wpływ wysokości warstwy materiału na prędkość transportu.

N a wydajność transportową przenośnika duży wpływ ma wysokość warstwy materiału w rynnie przenośnika wibracyjnego. Wysoka warstwa materiału ma spory wpływ na tłumienie amplitudy, co negatywnie wpływa na prędkość materiału w urządzeniu i tym samym na wydajność transportową tego urządzenia. Na poniższym wykresie przedstawiono zależność pomiędzy wysokością warstwy materiału w urządzeniu transportującym a współczynnikiem, którym należy skorygować prędkość transportową osiąganą w tym urządzeniu dla wzorcowego materiału.

Wykres

Powyżej przedstawiony wykres pokazuje nam zależność pomiędzy wysokością materiału w rynnie przenośnika na prędkość transportową materiału w tej rynnie.

Używamy plików cookie i podobnych technologii, które umożliwiają działanie usług i funkcjonalności w naszej witrynie oraz pomagają nam zrozumieć interakcje z naszymi usługami. Klikając przycisk Akceptuj, zgadzasz się na stosowanie przez nas tych technologii w celach marketingowych i analitycznych. Zobacz Politykę prywatności