Technika wibracyjna w technologiach procesowych bazujących na materiałach sypkich.

Maszyny robocze bazujące na technologii wibracyjnej dzięki wielu zaletom są urządzeniami coraz częściej stosowanymi w realizacji procesów produkcyjnych, których częścią składową są materiały sypkie. Pojęcie materiałów sypkich ma tutaj bardzo szerokie znaczenie. Materiałami sypkimi są: mąka, cukier, sól, przyprawy kuchenne, wszelkiego rodzaju proszki, granulaty i materiały kawałkowe w chemii, węgiel, koks, kruszywa budowlane, gruz, rudy […]

Rodzaje maszyn i urządzeń funkcjonujących w oparciu o technikę wibracyjną.

Do najczęściej stosowanych w przemyśle maszyn pracujących w oparciu o technikę wibracyjną należą: Wszelkiego rodzaju przenośniki wibracyjne rynnowe i rurowe (Przenośniki na sprężynach prowadzących i przenośniki pionowe jako maszyny z dużymi problemami technicznymi i z wysokimi kosztami wytarzania pominiemy w tych rozważaniach, są to maszyny na obecną chwilę bardzo rzadko stosowane). Przenośniki wibracyjne mogą pracować […]