Praca napędów i wpływ wysokości warstwy materiału na prędkość transportową

II.1.D Praca napędów elektromagnetycznych ​ W związku z tym, że napędy elektromagnetyczne są napędami dwumasowymi działającymi w oparciu o III zasadę dynamiki Newtona, bardzo istotnym jest umiejętne dobranie napędu w stosunku do masy rynny i projektowanej wydajności przenośnika. Błąd w doborze napędu może spowodować nieosiągnięcie projektowanej wydajności urządzenia, lub niemożność jego dostrojenia. Napędy elektromagnetyczne są […]