Rodzaje napędów stosowanych we współczesnej technice wibracyjnej

Aktualnie w technice wibracyjnej mają zastosowanie 3 podstawowe rodzaje napędów: bezwładnościowe, elektromagnetyczne i korbowe. Są aktualnie najczęściej stosowanym rodzajem napędów. Można nimi napędzać maszyny o ciężarze roboczym od kilkunastu kilogramów do 20 000 kilogramów. Ich częstotliwości robocze (bez zastosowania przemiennika prądowego) odpowiadają prędkościom obrotowym silników asynchronicznych. Silnik 2 biegunowy o teoretycznej liczbie obrotów 3 000 obr./min. – […]