Zasady funkcjonowania maszyn wibracyjnych z napędem bezwładnościowym

Poniżej przedstawiono schematyczne rysunki powstawania różnego rodzaju charakterystyk pracy w zależności od położenia napędu bezwładnościowego w stosunku do środka ciężkości ( S ) maszyny, ilości napędów oraz kierunku ich obrotów przedstawia rys R 1 . W wszelkiego rodzaju przenośnikach wibracyjnych z reguły stosujemy drgania liniowe o ruchu posuwisto-zwrotnym. W tym wypadku kąt natarcia linii amplitudy […]

II. 1 Transport wibracyjny, przenośniki wibracyjne

II. 1. A Ogólne informacje n/t transportu wibracyjnego. Podstawowe zasady funkcjonowania transportu wibracyjnego zostały pokrótce omówione powyżej w pkt. I – 1. Transport realizowany techniką wibracyjną ma szereg zalet, niestety ma również kilka ograniczeń w jego stosowaniu. Do zalet zaliczamy: Możliwość wykonania urządzenia ze stali czarnej, lub ze stali nierdzewnej (chemia, spożywka). Łatwość utrzymania korpusu […]